Kindcampus Houthalen

Wat is de Kindcampus?

De Kindcampus vertrekt van het idee dat ieder kind talenten heeft. Sommige kinderen kunnen goed rekenen, voetballen of knutselen, anderen lezen graag een boek of hebben interesse in de natuur. En sommige kinderen weten nog niet waar ze goed in zijn.

De Kindcampus biedt op velerlei wijze laag-drempelige activiteiten aan waaraan kinderen met hun klein of groot talent kunnen deelnemen om zichzelf verder te ontwikkelen en/of te ontplooien. De Kindcampus draagt gelijke kansen voor elk kind hoog in het vaandel en zet ook in op extra stimulering van kinderen waar nodig (taal-ondersteuning, informaticalessen, gezonde voeding,…).

Naast de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden (technisch, creatief, sportief,…), staat ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden voor ogen zoals samen leren spelen en werken, samen verantwoordelijkheid nemen en samen iets doen voor de omgeving.

Hoe gaan we

te werk?

De Kindcampus brengt verschillende organisaties en voorzieningen samen om een breed aanbod te doen op het domein van leren (schools en naschools leren), sport en spel, creativiteit (tekenen, muziek, expressie,…) en zorg (opvang, opvoedings-ondersteuning,…).

De samenwerking tussen de aanwezige organisaties draagt bij aan het kansenscheppend karakter van de Kindcampus. Veel activiteiten hebben ook een proefkarakter. Dat wil zeggen dat ze kortstondig georganiseerd worden en de kinderen ze kunnen ‘uitproberen’. Nadien kunnen de activiteiten verder gezet worden in club- of verenigingsverband. De activiteiten van de Kindcampus gaan door tijdens de vakanties, weekends en na schooltijd.

Wat zijn onze

doelstellingen?

Onze missie

De Kindcampus wil een plek zijn in Houthalen-Helchteren waar kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) maximaal kansen krijgen om eigen talenten te ontwikkelen en nieuwe talenten en interesses te ontdekken. Vanuit het perspectief van een brede leer- en leefomgeving werkt een samenwerkings- verband van verschillende actoren uit onderwijs, opvang, begeleiding, recreatie, sport en cultuur aan een divers aanbod. Het bevorderen van samen-werking, begrip en verbinding tussen kinderen en jongeren en het stimuleren van maatschappelijke participatie behoort tot de onderliggende intenties van het project.

Wat zijn onze

kernwaarden?

De Kindcampus stelt 5 kernwaarden voorop

1.

Verbinding


Vertrekkend vanuit de doelgroep (kinderen & jongeren) wil de Kindcampus een rol spelen in de verbinding tussen de bewoners van de wijk en heel de gemeente bij uitbreiding.

4.

Actief burgerschap


Het samen leven op de campus beoogt het vormen van kinderen en jongeren een meerwaarde te kunnen bieden voor de samenleving van de toekomst. Met het aanbod en de aanpak wil de Kindcampus een bijdrage leveren in gemeenschapsvorming en participatie bevorderend zijn.

2.

Respect


De samenwerking tussen de actoren (organisaties en gebruikers) gaat uit van een doorleefd respect voor de eigenheid van elke organisatie.

5.

Duurzaamheid


Het aanbod en de aanpak van de Kindcampus vertrekken vanuit een ecologisch en duurzaam perspectief.

3.

Inclusie


het leren en leven gebeurt met elkaar, niet naast elkaar vanuit een vrijwillige en open houding en dit in een gelijke kansen biedende context. Zowel in doelgroep als in aanbod wil de Kindcampus een inclusieve aanpak hanteren.